Мета дисципліни – є ознайомлення студентів та оволодіння основами об’єктно-орієнтованого програмування, створення програм згідно сучасних технологій програмування.