Мета дисципліни полягає в оволодінні базовими знаннями для освоєння методів проведення досліджень різної складності. Це дозволить студентам застосовувати свої знання для розв’язання практичних задач з різних галузей прикладної математики та інформатики, а також закладуть основи фундаментальної математичної підготовки, яка очікується від випускників класичних університетів. Завдання – закласти основи фундаментальної фахової підготовки, яка очікується від випускників класичних університетів.